ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านนาวัง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านนาวัง
ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนนาวัง
ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสนามของโรงเรียนบ้านนาวัง ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เป็นเงินจำนวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนบ้านนาวัง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ที่มีการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเล่นเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางด้านสมองของเด็กช่วงปฐมวัย ให้เด็กเกิดทักษะด้านการคิด รู้จักควบคุมตนเองผ่านเครื่องเล่นกลางแจ้ง ที่มีความจำเป็นการเรียนผ่านการเล่นและการออกกำลังกายอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้ง เมื่อเครื่องเล่นเสียหายจากจากภัยธรรมชาติ เกิดพายุฝนลมแรง ฝนตกหนัก ทำให้เกิดอันตรายกับนักเรียนอีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS