ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ ได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมถึง การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม และยังเป็นการร่วมกิจกรรมอันดีระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง และชุมชน จึงได้มอบเงินจำนวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้กับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เขตเทศบาลตำบลบางละมุง และเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS