ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ

ทลฉ. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการการร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงเสียสละเพื่อบ้านเมือง รวมทั้ง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้กับเยาวชนได้รับรู้ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความสามัคคีปรองดองและความรักชาติ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนพื้นถิ่น
โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีฯ อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS