ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินให้โรงเรียนบ้านนาวัง

ทลฉ. มอบเงินให้โรงเรียนบ้านนาวัง
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านนาวัง
ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ ได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม จึงได้มอบเงินจำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในการสนับสนุนกิจกรรม “Nawang Kids in Wonderland 2024” ที่มีการรวมกิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ
โดยการจัดงานดังกล่าว เพื่อหารายได้สมทบทุนในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมของห้องเรียนที่ทันสมัย และให้ผู้เรียนมีความรู้ความก้าวหน้าไปสู่ศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS