ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับคณะจาก The Ministry of Oceans and Fisheries, Republic of Korea

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาสนับสนุน นางศิริพร ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป  เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก The Ministry of Oceans and Fisheries, republic of Korea ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการด้านท่าเทียบเรือ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการดำเนินโครงการด้าน Green Port ของท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการนี้ นายคริสต์ ปีลาร่า นักวิชาการ 6 กองแผนงานได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง (Port Performance) พร้อมด้วย  นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อีกด้วย ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS