ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8  แผนกประชาสัมพันธ์ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ นางสาวอัญชลีฯ ได้บรรยายสรุปกิจการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ของคณะฯ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS