ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมฯ

     วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 น. ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัดชลบุรี  ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา " กรุงไทยอนุเคราะห์ " อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

     โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร พร้อมด้วย นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังและผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS