ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

     เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกฤติกานต์ เหมะปัทมะ หัวหน้าแผนกกฏหมาย, นายรุจพงศ์ พรหมประยูร  นิติกร 6 แผนกบริหารสัญญาและจัดการทรัพย์สิน และ นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับคณะสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสนำผู้บริหารระดับสูงและผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 23 (อบรมในรูปแบบผสมผสาน) เข้าศึกษาดูงาน

     ในการนี้ นายภคินฯ ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรบรรยายสรุปถึง บทบาท หน้าที่ ภารกิจ รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ตลอดจนขีดความสามารถของโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของโครงการ EEC ที่สำคัญของภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย  ตลอดจนได้นำเสนอสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของระบบการขนส่งทั้ง 3 ระบบ ประกอบด้วย ระบบขนส่งทางถนน ทางราง และทางน้ำ และร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เช่น

     นางสาวกฤตกานต์ฯ ได้ตอบถามในประเด็น บทบาทหน้าที่ ของการเป็นผู้กำกับดูแลท่าเทียบเรือ (Land lord) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2560  และ นายภคินฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นแผนงานที่พยายามจะเพิ่มสัดส่วนตู้ขนถ่ายข้างลำ (Transhipment) แผนงานช่วยแก้ปัญญาการจราจร เป็นต้น

     จากนั้น นายภคินฯ ได้พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ บนรถบัสด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS