ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก The Japan Transport and Tourism Research Institute

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาสนับสนุน  และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Japan Transport and Tourism  Research Institute (JTTRI) - ASEAN - India Regional Office (AIRO)  ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยเข้าหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆ การเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 

     ในการนี้  นายเทียนชัยฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมของการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ รวมถึงสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     จากนั้น นางพรทิพาฯ ได้พาคณะเยี่ยมชมกิจการในมุมสูง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS