ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับคณะจากกรมส่งเสริมการเกษตร

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา  14.15 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับคณะกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสนำบุคคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และ ท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยนายภคินฯ ได้บรรยายสรุป บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ประกอบด้วย 5 ท่าเรือ คือ ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือเชียงของ ท่าเรือระนอง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งได้อธิบายถึง Core Business ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะท่าเริอแหลมฉบัง ที่เป็นท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญของประเทศ (Deep Sea Port) โครงการพัฒนาต่างๆ Shift Mode เพื่อเชื่อมโยงทั้งระบบทางน้ำ ทางราง และบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง มีการวางแผนงานอย่างไรได้บ้าง เพื่อเพิ่มตัวเลขของ Transhipment ให้เพิ่มสูงจากเปอร์เซ็นต์เดิม  ณ อาคารพิพัตน์อากร ชั้น 3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

     จากนั้นพาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบัง บนรถบัส จำนวน 1 รอบ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS