ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป

     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีกำหนดการต้อนรับ Ms.Sara Rezoagli Acting Ambassador of the EU Delegation to Thailand His Excellency Mr. Felipe de la Morena Casad Ambassador of Spain to Thailand คณะผู้แทนสหภาพยุโรป และ ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ และรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ รวมถึงรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของโครงการ EEC ที่สำคัญ

     โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะฯ  นางพรทิพา ทวีนุช  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 และนายคริสต์ ปีลาร่า นักวิชาการ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ขีดความสามารถ (Capacity) ของท่าเรือแหลมฉบัง และบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ตลอดจนร่วมกันตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ และการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     จากนั้น ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง พาคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการในภาพรวมมุมสูง ณ หอบังคับการพัฒนา อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS