ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.15 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายสรุป ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ด้านการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ มาประยุกต์ใช้ในวิชาที่เรียน และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์จากพื้นที่จริงของท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นท่าเรือน้ำลึกระดับนานาชาติ ที่สำคัญของประเทศไทย

     ในการนี้ นายภคินฯ ได้บรรยายสรุปบทบาท หน้าที่ และภารกิจ ตลอดจนความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน และที่กำลังจะให้บริการในระยะเวลาอันใกล้ เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 รวมถึงได้ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ   ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     จากนั้นพาคณะฯ เข้าชมกิจกรรมต่างๆ ในเขตรั้วศุลกากร บนรถบัส อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS