ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับคณะจาก Japan Association of Cargo-handling Systems (JACMS)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10  นายคริส ปีลาร่า นักวิชาการ 6 กองแผนงาน และ นายพิชญะ รัชเดช นักวิชาการ 6 กองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Japan Association of Cargo-handling Systems (JACMS) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการนี้ นายคริสฯ ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และอัตราการเติบโตของตู้สินค้า (Growth rate) ในช่วงที่เกิดวิกฤต Covid-19 จนถึงปัจจุบัน  รวมถึงได้ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เช่น ทิศทางการเติบโตของการขนส่งสินค้าถ่ายข้างลำ (Transhipment) มีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นหรือไม่ เป็นต้น ????️ จากนั้น  ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS