ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับคณะจากมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายคริสต์ ปีลาร่า นักวิชาการ 6 กองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์และนักศึกษาในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนำคณะฯ รับฟังการบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและศึกษาภาพรวมการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ นายคริสต์ ปีลาร่า บรรยายบทบาท หน้าที่ ภารกิจ การดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังและโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง

     จากนั้น นายภคิน อันชูฤทธิ์ ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการในเขตรั้วศุลกากรของท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS