ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1

     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1

     ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินจำนวน 30,759 บาท ในการสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อเหรียญรางวัล จำนวน 1,098 เหรียญ และถ้วยรางวัล จำนวน 36 ถ้วย และมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 170 ตัว ราคาตัวละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 17,000 บาท รวมทั้งสิ้น 47,759 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS