ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

อทร. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ทลฉ.

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุม

     ผู้อำนวยการการท่าเรือฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 พร้อมทั้ง แนะนำ แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบัง ให้เกิดรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS