ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายสรุปโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ นักศึกษาและอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้และประสบการณ์นำประยุกต์ในการเรียนการสอน

      ทั้งนี้ นายภคินฯ ได้นำเสนอ บทบาท หน้าที่และภารกิจของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึก ระดับนานาชาติ ตลอดจนอธิบายถึงบทบาท หน้าที่ และการบริหารจัดของท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) และท่าเรือภูมิภาค รวมถึงผลประกอบการที่ผ่านมา และตอบข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง จากนั้นได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของท่าเทียบเรือในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS