ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.จัดประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 3/2566

     โดยมี นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     ว่าที่ร้อยตรี รัฐกรฯ กล่าวว่า ในการเข้ามาดำรงตำแหน่ง มีหลักในการปฏิบัติงาน 4 ข้อ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี คือ 1. การทำงานเป็นทีม 2.พร้อมให้คำปรึกษา 3.มีความรับผิดรับชอบในสิ่งที่ทำ 4. ความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้ง รับฟังข้อมูลการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS