ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายรังสรรค์ ศรีอนันต์ นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ณ ที่ทำการกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS