ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการทดสอบระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

     ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการทดสอบระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ท่าเรือแหลมฉบัง แบบซับซ้อน (Advance Exercise) โดยวิธี Simulate Testing

     โดยมี นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบ

     ทั้งนี้ ผู้บริหารฯ ได้กล่าวขอบคุณพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้ เป็นอย่างดี รวมทั้ง ขอขอบคุณผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบ เนื่องจากมีการจำลองสถานการณ์ที่มีการปิดประตูท่าเรือ

     สำหรับการทดสอบระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ท่าเรือแหลมฉบัง แบบซับซ้อน (Advance Exercise) โดยวิธี Simulate Testing จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566

     เพื่อติดตามรักษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Surveillance) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2019 ประจำปี 2566 และเพื่อแสดงความพร้อม และ ความเพียงพอ ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS