ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง สาขาวิชาโลจิสติกส์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานของท่าเรือแหลมฉบัง

     โดย นายภคินฯ ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ประกอบด้วย โครงการท่าเริอแหลมฉบัง ขั้นที่ 1  ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร 

     จากนั้น พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของท่าเรือแหลมฉบังและรับฟังบรรยายสรุป บทบาท หน้าที่และภารกิจ โดยวิทยากรประจำศูนย์ ในการนี้ วิทยากรศูนย์ ฯ ได้ตอบข้อซักถามเรื่องเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีสารเคมีเกิดเพลิงไหม้ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในหัวข้อที่สนใจของคณะฯ  หลังจากนั้น นายภคินฯ ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการในเขตรั้วศุลกากรพร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับพื้นที่อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS