ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพีระวุฒิ ทวีนุช พนักงานการสินค้า 10 และนายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดการเรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ

     ในการนี้ นายภคินฯ ได้บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ  ตลอดจนความคืบหน้าและขีดความสามารถของโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร และพาคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ  A)

     ในการนี้ นายพีระวุฒิฯ ได้บรรยายสรุป ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ขึดความสามารถในการให้บริการ รวมถึงแผนงานในอนาคตอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS