ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการ กทม.

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ คณะจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางสาวภัทรียา สังข์ดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นผู้บรรยายสรุปการดำเนินงานของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

     โดยมี นางอริศรา รัตนพงษ์สถิต ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัฒนานักบริหาร สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 30 และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานครั้งนี้

 

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS