ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณกุศล อำเภอบางละมุง

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณกุศล อำเภอบางละมุง

     ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน จำนวน 18,000 บาท เพื่อสนับสนุนอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ในการประชุมสัญจรของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ที่จะจัดขึ้นวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยการประชุมดังกล่าว มีการจัดการประชุมสัญจรทุกเดือน ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการประชุมในทุกตำบลที่อยู่ในอำเภอบางละมุง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขของพื้นที่อำเภอบางละมุง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS