ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ และ นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยจากการทำงาน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

     ทั้งนี้ นายอรรจน์ฯ ได้บรรยายสรุปกิจการโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง นางสาวอัญชลีฯ บรรยายสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และตอบข้อซักถามต่างๆ ของคณะฯ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS