ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะจาก ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS