ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ครั้งที่ 3)

     โดยมีนายสัญชัย ชนะสงคราม ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม และนางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

     โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ นักวิชาการ ผู้แทนชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา-แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

     สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ครั้งที่ 3)

     สืบเนื่องจาก ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแหลมฉบัง มีความประสงค์ ที่จะจัดการบริหารท่าเทียบเรือชุดบีใหม่ ที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงความยาวหน้าท่าในการรองรับเรือของท่าเทียบเรือ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน้าท่า หรือมีกิจกรรมในทะเลแต่อย่างใด อีกทั้ง ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่หลังท่าให้เหมาะสม เพื่อรองรับสภาพของเรือขนส่งสินค้าทางทะเลในปัจจุบัน และให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มการดำเนินงานธุรกิจของสายการเดินเรือในอนาคต อีกด้วย จึงขอใช้เวทีแห่งนี้ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ร่วมกับการพัฒนาโครงการได้อย่างยั่งยืนต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS