ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

     ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา (ลูกเปตอง) จำนวน 8 ชุด ชุดละ 3 ลูก เป็นจำนวนเงิน 25,600 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักกีฬาคนพิการได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ให้มีความถูกต้องตามระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองของการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS