ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

     เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2566 นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการต้อนรับ และบรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึง การดำเนินงานของศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ให้กับอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี นายพีระวุฒิ ทวีนุช พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการดำเนินงานของท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ให้กับคณะฯ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS