ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับเทศบาลตำบลบางละมุง

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับเทศบาลตำบลบางละมุง

     โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง

     ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา) ให้กับเทศบาลตำบลบางละมุง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้ง ยังเป็นการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS