ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จากสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายอดิสรณ์ อโนทัยสินทวี และ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามขอบคณะฯ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS