ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก บริษัทท่าอากาศยานไทย

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายชนะพล พวงพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน และนายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ คณะจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ นายชนะพลฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินและทรัพย์สินของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง นายอรรจน์ฯ บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง และตอบข้อซักถามต่างๆ ของคณะฯ

     โดยมี คุณอารยา กิตติเวช ที่ปรึกษา 10 คุณอนันต์ ฉัตรศรัทธา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ  เข้าเยี่ยมชมกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งนี้

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS