ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะ

     เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30 น. เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และ นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้การต้อนรับ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัด Northern Economic Corridor : NEC - Creative LANNA ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย  ในการนี้ นางสาวนัฐอนันตาฯ ได้บรรยายสรุปข้อมูลพัฒนาต่างๆ รวมถึงโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และพร้อมตอบประเด็นข้อซักถาม ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     และนายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกประชาสัมพันธ์ ได้นำคณะฯ ขึ้นชมทัศนียภาพมุมสูงของหอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง และบรรยายสรุปโครงการพัฒนาในภาพรวมต่างๆ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS