ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะ วปอ. รุ่นที่ 65

     เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวต้อนรับ พันโท ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารพิพัฒน์อากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ คณาจารย์ คณะนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65  ได้รับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานต่างๆ  ดังนี้

     - นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้บรรยายสรุปภารกิจ การปฏิบัติงานของด่านฯ

     - นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้บรรยายสรุปการดำเนินงานและโครงการพัฒนาต่างๆ ท่าเรือแหลมฉบัง

     - นายวาริส วิสารทานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า เป็นผู้บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS