ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ

     เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ 

     โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ร่วมมอบเงินสนับสนุน ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มีมติรับทราบและให้อนุมัติเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน และกิจกรรมให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุในเขตชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินสนับสนุน ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ดังนี้

          1. ชมรมเพิ่มสุข เติมใจ วัยเกษียณ โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกราด เป็นเงิน 123,750 บาท

          2. ชมรมแหลมทองสุขใจ ห่วงใยสุขภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านแหลมทอง เป็นเงิน 30,000 บาท

          3. โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านนาเก่า เป็นเงิน 88,000 บาท

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS