ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัยสยาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ของ ท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ นักศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 4 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยสยาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

     โดยนายภคินฯ ได้บรรยายสรุป บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆ  และสรุปความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 อีกทั้งได้บรรยายสรุปโครงการที่ช่วยในการ Shift Mode จากถนนสู่ทางราง คือ โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) และ จากถนนสู่ทางน้ำ คือ โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ  ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS