ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2566

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ นางพรทิพา ทวีนุช  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทางศรีราชา กรมทางหลวง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

     โดย ขนส่งจังหวัดชลบุรี  เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน การจัดงานสภากาแฟจังหวัดชลบุรี เป็นนโยบายของผู้ว่าจังหวัดชลบุรี เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี ได้มีการเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กับ หน่วยงานภายในจังหวัด

     ทั้งนี้ มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย หน่วยงานทางหลวง หน่วยงานทางหลวงชนบท หน่วยงานกรมเจ้าท่า หน่วยงานขนส่งและท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ส่งมอบป้ายเจ้าภาพครั้งที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 กับ อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS