ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยหอการค้า ในโอกาสนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยหอการค้า ในโอกาสนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด เข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ และนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

     ในการนี้ นายภคินฯ ได้บรรยายสรุปถึง บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ของท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นท่าเรือน้ำลึกในระดับนานาชาติ (The World Class Port)  รวมถึงบรรยายสรุปโครงการพัฒนาต่างๆ และสรุปความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการ EEC ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

      อีกทั้งคณะฯ ยังได้วนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อศึกษากิจกรรมต่างๆ ภายในท่า โดยมีนายภคินฯ บรรยายตามเส้นทาง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS