ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับนิสิตระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงาน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายสรุปโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง และสรุปความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้กับนิสิตระดับปริญญาโทของ โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีศักยภาพ และเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ  ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     และคณะฯ ได้ชมการทำงานในภาพรวมของท่าเรือแหลมฉบัง จากหอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS