ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. เยี่ยมชมดูงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองบริการ พร้อมด้วย เรือเอก ปรัชญา เอกโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการ นายเอกภพ ศรีสง่า หัวหน้าแผนกสื่อสาร และ พนักงานกองบริการ ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

     โดยมี นายอนุชิต สวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป เรื่องการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนระบบการจัดการด้าน VTMS ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคำนึงถึงประโยชน์การใช้งาน ในการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ อันเป็นแนวทางเพื่อนำมาปฏิบัติ ปรับปรุงการทำงานให้ดี ยิ่งขึ้นไป

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองบริการและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS