ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก สำนักงาน ป.ป.ส.

     วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.45 น. เรือเอกกานต์  เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และนางขนิษฐา ธูปเทียนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการบุคคล ร่วมให้การต้อนรับ นายศิริสุข ยืนหาญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. และคณะฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการต่างๆ 

     โดยมี นางพรทิพา เป็นวิทยากรบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

     และนางขนิษฐา เป็นวิทยากรบรรยายสรุปแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้กับพนักงานในหน่วยงานให้มีศักยภาพเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     รวมถึงนำคณะฯ ขึ้นชมทัศนียภาพในมุมสูง ณ หอบังคับการแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS