ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 7 เมษายน 2566 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์สุพจน์ ชววิวรรธน์  ผู้ทรงคุณวุฒิของสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ โสมาภา หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศฯ และนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ทั้งนี้ นางสาวอัญชลีฯ ได้บรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของคณะฯ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS