ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2566 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม

     ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง กำหนดซ้อมอพยพหนีไฟ ดังนี้ วันที่ 27 เมษายน 2566 จะมีการทบทวนและให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ วันที่ 28 เมษายน 2566 จะมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม อีกทั้ง เป็นการสร้างความเข้าใจขั้นตอน รายละเอียดต่างๆ  ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และยังเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS