ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนชากยายจีนสูงวัย

     เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนชากยายจีนสูงวัย

     ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมทำพวงมโหตร เป็นจำนวนเงิน 28,000 บาท ให้กับโรงเรียนชากยายจีนสูงวัย เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในการทำพวงมโหตร ที่เป็นเครื่องห้อยประดับตามสถานมงคล ตลอดจนประดับในงานบุญประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการฝึกให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS