ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินบริจาค ในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินบริจาค ในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

     สำหรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วน องค์กรชุมชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS