ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน

     เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

     โดยมี นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และนายทวี วีระพงษ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน

      ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2566-22570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ “NEW Economy,NEW Opportunities” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก

     โดยมี นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS