ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

     ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ นายภคินฯ ได้บรรยายสรุปโครงการพัฒนาต่างๆ ทางถนน ทางราง และทางน้ำ  ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน  ความกว้างของแอ่งจอดเรือ ความลึกของแอ่งจอดเรือ และขีดความสามารถ (Capacity) ของท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 รวมถึงบรรยายสรุปขีดความสามารถของศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)  พร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง และพาเยี่ยมชมพื้นที่ท่าเทียบเรือ 1 รอบ

อีกด้ว

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS