ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง

     ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม และกิจกรรมที่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จึงได้มอบเงินสนับสนุน ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง รวมทั้ง มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง

     โดยมี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน

     ทั้งนี้ นายวีรชาติฯ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความสุขเข้มแข็งแบบยั่งยืน ครั้งที่ 2/2566 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS