ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการ Calibrate เครื่องชั่งระบบ SSWIM

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับฯ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการ Calibrate เครื่องชั่งระบบ SSWIM ครั้งที่ 2 ณ ประตูตรวจสอบ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้ว่าจ้าง บริษัท เอ็กซิเจน จำกัด ให้ดำเนินงานโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข และตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักประตูตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการทดสอบน้ำหนักให้อยู่ในพิกัดมาตรฐาน และจัดทำรายงานการ Calibrate เครื่องชั่งระบบ SSWIM

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS