ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน  และ นายชนะพล พวงพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองนิติการและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ รศ.รมิดา พัชราวนิช ในโอกาสนำนักศึกษาปริญญาโทอสังหาริมทรัพย์ (MRE รุ่นที่ 21)  คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมีนายเทียนชัยฯ ได้บรรยายสรุปแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาและบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ  (SRTO) และโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในท่าเทียบเรือ

     และนายชนะพลฯ ได้บรรยายสรุปถึงแผนงานด้านการบริหารจัดการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งในเขตรั้วศุลกากรและนอกรั้วศุลกากร พร้อมทั้งตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงนำคณะฯ เยี่ยมชมทัศนียภาพในมุมสูง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS